Energiedijken (Page in Dutch)

Het project Energiedijken (Energising deltas in het Engels) is een EU-gesubsidieerd project dat inmiddels...

Oosterscheldekering: foto uit beeldbank.rws.nl van Joop van Houdt

Oosterscheldekering: beeldbank.rws.nl – Joop van Houdt

Het project Energiedijken (Energising deltas in het Engels) is een EU-gesubsidieerd project dat inmiddels afgelopen is. Het bouwfr voort op de belangrijke internationale status van Nederland in het exporteren van technologie en kennis op het gebied van waterveiligheid en waterhuishouding. Innovatieve en duurzame dijken en waterkeringen versterken de sterke Nederlandse marktpositie. Op verschillende locaties in de provincie Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland worden energiedijkprojecten ontwikkeld. Maar de technische, ecologische en organisationele kennis die nodig is voor een succesvolle implementatie behoeft verbetering. Het project Energiedijken heeft die kennis versterkt, gebundeld en verspreid om bestaande kansen te benutten voor het concreet vermarkten van het concept van energiedijken.

Wat is een energiedijk?

Een energiedijk is een waterkering die waterbeheer en waterveiligheid garandeert en combineert met duurzame energieproductie. Op de scheidslijn van zoet en zout water kun je gebruik maken van osmose-energie door er elektriciteit uit op te wekken. Maar ook uit de stroming van het water kun je energie produceren. Deze duurzame technieken, ook wel bekend als tidal en blue energy, kunnen perfect toegepast worden op energiedijken in andere deltagebieden op de wereld.

Resultaten Energiedijken

Tools om het project energiedijken te realiseren en te vermarkten, bestaande uit

 1. een impact assessment om omgevingseffecten en energieopwekking in de waterkering te optimaliseren
 2. een business model voor governance van een energiedijk die in verschillende situaties toepasbaar is

Structurele samenwerking tussen deltatechnologische partijen, producenten van waterkeringgerelateerde duurzame energietoepassingen, energiebedrijven en overheden verantwoordelijk voor waterveiligheid.

Foto4_EnergisingDeltas

Partners Energiedijken

 • Tocardo, REDstack en Strukton
  het definiëren van onderzoeksvragen en beoordelen van resultaten
 • Erasmus universiteit Rotterdam, Deltares en ECN
  het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling gebaseerd op de onderzoeksvragen
 • Energy Valley
  het vormgeven van structurele samenwerking tussen belanghebbenden
 • Tidal Testing Centre
  de algehele coördinatie en projectmanagement van het Energiedijkenproject

Financiering Energiedijken

Foto3_EnergisingDeltas

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, Kansen voor West. Bovendien heeft de provincie Noord-Holland het project Energiedijken gecofinancierd.

Projectperiode Energiedijken

Het project liep van februari 2013 tot en met juni 2015.

Voorbeeldprojecten Energiedijken

 • Afsluitdijk
 • Brouwersdam
 • Oosterscheldekering
 • Grevelingendam

locatie2_en

Marktpotentie Energiedijken

 • Blue energy (REDstack) en tidal energy (Tocardo) kunnen voorzien in meer dan 7% van de wereldwijde energievraag.
 • Binnenlandse markt: 1000 MW en 2 miljoen euro investeringen
 • Wereldwijde markt: 2000 GW en 4000 miljoen euro investeringen

Samenvatting Energiedijken

 • Nieuw, Nederlands innovatief product
 • Energiedijken combineert waterbeheer en waterveiligheid met duurzame energieproductie
  Tidal energy: energie uit getijdestroming via waterturbines
  Blue energy: energie uit de combinatie van zoet en zout water
 • Geen fossiele brandstoffen, geen CO2-uitstoot
 • Energiedijken draagt bij aan de Nederlandse duurzame energie doelstelling van 14% in 2020
 • Potentieel exportproduct voor andere deltagebieden waar energiedijken toegepast kunnen word

Downloads

Deltares

CFD Study on free-surface influence on tidal turbines in hydraulic structures

Download (Pdf, 919 Kb)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Samenvatting – De Governance van Energiedijken

Managementsamenvatting van het onderzoek naar de governance van energiedijken.

Download (Pdf, 926 Kb)

De Governance van Energiedijken

Volledig rapport van het onderzoek van de Erasmus Universiteit binnen Energizing Deltas. ‘Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie’.

Download (Pdf, 1.677Kb)

Respondents report survey Public Private Partnerships

Study on 90 Public Private Partnerships in infrastructure. Findings on innovation, relationalgovernance, cost & quality performance, contractual governance, network management and more.

Studie naar 90 ‘Public Private Partnerships’ in Nederland met o.a. aandacht voor contractkenmerken, netwerkmanagement, innovatie en performance.

Download (Pdf, 333 Kb)

Literatuurstudie PPP & Energiedijken

Metastudie naar relevante literatuur over Public Private Partnerships in het algemeen en energiedijken in het bijzonder.

Download (Pdf, 1.223Kb)

Publiek asset management: stijlen en condities voor het creëren van meerwaarde

Artikel van dr. Arwin van Buuren (EUR) en ir. Geert Roovers (Antea Group) over publiek asset management, publicatie in tijdschrift Rooilijn.

Download (Pdf, 136Kb)

Introducing the case Grevelingendam

Case study on the Grevelingendam. Observations and lessons learned of a public-privatecollaboration to realize a tidal testing centre.

Casestudie naar de Grevelingendam, waar de hernieuwde ingebruikname van de Flakkeese Spuisluisgecombineerd wordt met de realisatie van een testlocatie voor getijdenenergieturbines voor laag verval.

Download (Pdf, 197 Kb)

Introducing the case Brouwersdam

Case study on the Tidal Power Plant Brouwersdam. Observations and lessons learned of this project in which the plan to make a breach in the Brouwersdam is combined with the realization of a power plant.

Casestudie naar het project Getijdencentrale Brouwersdam, waar wordt gezocht naar mogelijkheden om het maken van een doorlaat in de Brouwersdam te combineren met realisatie van een getijdencentrale.

Download (Pdf, 183 Kb)

Introducing the case Swansea Bay

Case study on ‘Tidal Lagoon Swansea Bay’. Observations and lessons learned of this project in which a private consortium takes the lead in the creation of a tidal lagoon for energy generation.

Casestudie naar ‘Tidal Lagoon Swansea Bay’, waar een privaat consortium een getijdelagune ontwikkelt met een scala van ruimtelijke functies, waaronder energieproductie.

Download (Pdf, 166Kb)

Introducing the case Afsluitdijk

Case study on ‘The New Afsluitdijk’. Observations and lessons learned of this case in which the renovation of the Afsluitdijk, conducted by the national government, is combined with several sustainable energy projects of local firms.

Casestudie naar ‘De Nieuwe Afsluitdijk; de nationale overheid renoveert de Afsluitdijk, lokale bedrijven en overheden werken samen aan de realisatie van verschillende projecten voor ‘energie uit water’.

Download (Pdf, 146Kb)

Introducing the case Oosterscheldekering

Case study on the Oosterscheldekering. Observations and lessons learned of a private initiative toinstall tidal turbines in a primary flood defence.

Casestudie naar een privaat initiatief om getijdeturbines te installeren in een van Nederlands belangrijkste waterkeringen.

Download (Pdf, 138Kb)

 IMARES

Een analyse van de effecten van getijturbines op habitat, vis, vogels en zeezoogdieren bij Kornwerderzand

Download (Pdf, 2.039Kb)

Presentaties

Governance Model for Energising Deltas: Three Roadmaps

Download (Pdf, 477Kb)

Integration of tidal power generation in dam structures

Download (Pdf, 1.132Kb)

North Sea Network: Opportunities for Energising deltas

Download (Pdf, 579Kb)

Of Golden Triangles: learning from Topsector Water

Download (Pdf, 405Kb)

Outline of the project

Download (Pdf, 1.341Kb)

Potentials of Energy from Water

Download (Pdf, 964Kb)

Strategy for market approach

Download (Pdf, 758Kb)

Tools to optimise power production and environmental effects

Download (Pdf, 2.605Kb)